Wat is een forest garden?

Wat is Forest Gardening?
Forest Gardening is een ruimtelijk, agrarisch, botanisch en ecologisch goed uitgewerkte vorm van het concept Voedselbos dat aansluit op het gedachtegoed van de Permacultuur. De Engelse Agroforestry Research Trust van Martin Crawford heeft 20 jaar ervaring met de ontwikkeling van forest gardening en andere combinaties van land- en bosbouw . Het concept is uitermate geschikt om de bestaande vormen van openbaar groen te verrijken met een variant die kansen voor burgerparticipatie, biodiversiteit, natuur- en milieu educatie en ondernemerszin combineert.

Wat zijn de kansen voor de stad?
Ruimtelijk slaat de Forest Garden een brug tussen stadslandbouw en stedelijk groen. Het biedt vier seizoenen een parkachtige uitstraling. Forest Gardens bieden met hun diversiteit aan producten en parkachtige verschijningsvorm een aanvulling op het aanbod van andere vormen van stadslandbouw. Sociaal-cultureel kan Forest Gardening een brug slaan tussen het klassieke idee van openbaar groen met bijbehorende ideeën over beheersbaarheid en onderhoud, en collectief, door burgers en bottom-up initiatieven beheerd groen en de veelal ideële achtergrond van veel van deze initiatieven (met o.a. wortels in de Permacultuur). Daarnaast is de Forest Garden een toonbeeld van ontwerpen met natuurlijke kringlopen en sluit daarmee aan op het Cradle2Cradle gedachtegoed en op trends als natuurlijk tuinieren. De geleidelijke aanleg van een Forest Garden past in het concept van organische gebiedsontwikkeling.

Kansen voor gemeentelijk groenbeheer
Forest Gardening vraagt een andere benadering van groenprofessionals en ontwerpers van stedelijk groen, hoe het er uitziet (beeld), zich ontwikkelt (proces) en hoe het onderhouden wordt.
Deze uitdaging biedt als resultaat een aanpak die minder is gericht op in toom houden van groei maar in het begeleiden en uitbaten van groei van stedelijk groen.

Kansen voor gebiedsontwikkeling
De opbouw van een Forest Garden kan een waardevolle en relatief goedkope manier zijn om in een braakliggend stuk grond te voorinvesteren. De Forest Garden biedt een basis voor tijdelijke inrichting van het hele gebied en kan als basis dienen voor de groenstructuur van de uiteindelijke invulling.

Kansen voor duurzame landbouw
Het debat over agro-ecologie versus industriële landbouw wordt in Nederland bijna niet in de praktijk gevoerd. Beginnende experimenten in agro-ecologie komen al snel in de multifunctionele landbouw hoek terecht. Ook deze vorm van landbouw die in het wereldwijde debat een rol speelt moet een plek krijgen op het stedelijke platform dat stadslandbouw vormt voor deze discussie over onze voedselvoorziening.