Tagarchief: voedselbosbouw

De Amazone: door de mens gecultiveerd voedselbos

Het oeroude regenwoud van de Amazone lijkt het summum van ongerepte natuur. Maar er groeien veel meer gecultiveerde gewassen dat gedacht en het ‘ongerepte’ woud blijkt voor een groot deel door de mens gevormd. Een mooi voorbeeld van onze oeroude relatie met voedselbosbouw.   Lees verder De Amazone: door de mens gecultiveerd voedselbos

Ontwikkelingstraject Voedselbosbouw voor Zuid-Hollandse boeren

Voor agrariërs uit de provincie Zuid-Holland biedt het Rotterdams Forest Garden Netwerk in samenwerking met Voord&Wij en LTO-Noord een ontwikkelingstraject voedselbosbouw aan. In dit ontwikkelingstraject krijgen de deelnemers meer inzicht in voedselbosbouw en haar principes en welke mogelijkheden er zijn dit te implementeren in de eigen context van het eigen bedrijf. Aan het einde van de 5 bijeenkomsten heeft elke deelnemer een beter begrip van voedselbosbouwprincipes en een ruw schetsontwerp van zijn/ haar bedrijf met gebruikmaking van deze principes.

Kosten voor deelname aan dit traject bedragen €200,- (btw vrij) bij inschrijving te voldoen.
De cursus start 16 januari a.s. en omvat vijf bijeenkomsten waarvan vier middagsessies en een excursie.

Voor meer informatie over de inhoud zie het  Programma Ontwikkelingstraject Voedselbosbouw

Aanmelden kan hier

Dit ontwikkelingstraject is onderdeel van het onderzoek “Voedselbosbouw in het Deltalandschap” dat mede tot stand is gekomen met een bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Onderzoek Voedselbosbouw in het Deltalandschap van start

Dit voorjaar is het door ons geïnitieerde onderzoek “Voedselbosbouw in het Deltalandschap” van start gegaan. Het onderzoek  is een samenwerking tussen Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek, agrarisch communicatiebureau Voord & Wij en het Rotterdamse Forest Garden Netwerk en  komt tot stand met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het vormt het eerste deel van een gelijknamig project, dat toewerkt naar realisatie op grotere schaal van voedselbossen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Het projectteam onderzoekt de potentie van voedselbossen voor de voedselvoorziening en het landschap van de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Met dit onderzoek willen we verkennen of de lessen die zijn geleerd bij de ontwikkeling van het Voedselbos  Vlaardingen kunnen worden opgeschaald. Het onderzoek stelt vragen aan de orde als: Hoe kan een duurzaam agro-ecologisch voedsellandschap worden ontwikkeld? Wat zijn de sociale en economische dragers van dit landschap? Op welke manier kunnen natuur, recreatie en voedselproductie integraal worden gecombineerd? Wat is de rol van ontwerpende disciplines in de ontwikkeling en realisatie van dit landschap?

Om te onderzoeken hoe voedselbossen kunnen bijdragen in de ontwikkeling van dit landschap inventariseren we belangrijke randvoorwaarden, analyseren we relevante voorbeelden en formuleren we basisprincipes. Daarnaast worden de kansen en mogelijkheden vanuit diverse perspectieven geanalyseerd: landschappelijk/ecologisch, planmatig/juridisch, economisch/productief en sociaal/cultureel. Op regionaal niveau resulteert deze analyse in een kansenkaart, die op lokaal niveau in haalbare modellen wordt vertaald. Reflectie vindt plaats via een klankbordgroep met experts van de Provincie Zuid-Holland, Wageningen Universiteit, St. Voedselbosbouw Nederland, Staatsbosbeheer en LOLA landschapsarchitecten.

Het onderzoek legt de basis voor concrete projecten die in het tweede deel van het project worden uitgewerkt. Daarom worden vanaf het begin boeren en andere stakeholders betrokken in het onderzoek. De bedoeling is om toe te werken naar een of meerdere samenwerkingsverbanden die uitmonden in concrete voedselbosprojecten in de regio.