Tagarchief: uitgelicht

Rotterdams Forest Garden Netwerk gaat nieuwe fase in

Het Rotterdams Forest Garden Netwerk begon in 2012 als netwerk van professionals die samen wilden leren over voedselbossen om daar vervolgens ook als professionals mee aan de slag te gaan. Sinds begin dit jaar hebben RFGN-leden Max, Bastiaan en Paul een nieuwe stap in deze richting genomen met de oprichting van Coöperatie Ondergrond. Het Rotterdams Forest Garden is daardoor sinds begin 2020 niet meer actief als professioneel samenwerkingsverband, maar gaat verder als informeel netwerk van locaties en experts. Coöperatie Ondergrond blijft samen met Stichting Voedselbos Vlaardingen werken aan een groeiend netwerk van voedselbossen in Rotterdam en in Nederland.

Voedselbos de Overtuin geopend

Zaterdag 1 september opende in Trompenburg Tuinen & Arboretum Rotterdam een nieuw voedselbos. Pauline Schouwenburg van Rotterdamse Nieuwe onthulde als openingshandeling de nieuwe entree van de ‘Overtuin’; een deel van Trompenburg aan de andere kant van de Groene Wetering in Kralingen.

De  Overtuin is een samenwerking tussen Max de Corte (Moestuinman), Wouter van Eck (St. Voedselbosbouw NL), Paul de Graaf (Rotterdams Forest Garden Netwerk) en Trompenburg Tuinen en Arboretum. De Overtuin is opgezet om de principes van het voedselbos voor een breed publiek aanschouwelijk te maken en verschillende vormen van voedselbosbouw te ontwikkelen en te laten zien.

De opening markeert de start van een ontwikkeling. De inleidende Voedselboscatalogus en de Voedselbosgaard zijn aangelegd, van andere delen zoals het Schaduwrijke Woud en de Zonrijke Oeverzoom is de eerste aanplant zichtbaar. De komende jaren zal de Overtuin stap voor stap vervoedselbost worden.

Crowdfunding

De aanleg van het voedselbos kost veel tijd en geld. Daarna kan het bos zich vrijwel zelfstandig ontwikkelen, met minimale ondersteuning van de tuinmannen en -vrouwen van Trompenburg, en biedt het ruimte aan activiteiten op het gebied van (natuur)educatie, voeding en duurzaamheid door Moestuinman en het Rotterdams Forest Garden Netwerk.

Voor het voedselbos is Trompenburg een Crowdfundingsactie gestart. Op www.voorjebuurt.nl kunnen bezoekers en andere geïnteresseerden doneren om mee te helpen met de aanleg van het Voeselbos.

Vanaf zondag 2 september zijn bezoekers weer van harte welkom. Entree via Trompenburg aan de Honingerdijk 86.

Zie voor meer foto’s van de opening hier

Ontwikkelingstraject Voedselbosbouw voor Zuid-Hollandse boeren

Voor agrariërs uit de provincie Zuid-Holland biedt het Rotterdams Forest Garden Netwerk in samenwerking met Voord&Wij en LTO-Noord een ontwikkelingstraject voedselbosbouw aan. In dit ontwikkelingstraject krijgen de deelnemers meer inzicht in voedselbosbouw en haar principes en welke mogelijkheden er zijn dit te implementeren in de eigen context van het eigen bedrijf. Aan het einde van de 5 bijeenkomsten heeft elke deelnemer een beter begrip van voedselbosbouwprincipes en een ruw schetsontwerp van zijn/ haar bedrijf met gebruikmaking van deze principes.

Kosten voor deelname aan dit traject bedragen €200,- (btw vrij) bij inschrijving te voldoen.
De cursus start 16 januari a.s. en omvat vijf bijeenkomsten waarvan vier middagsessies en een excursie.

Voor meer informatie over de inhoud zie het  Programma Ontwikkelingstraject Voedselbosbouw

Aanmelden kan hier

Dit ontwikkelingstraject is onderdeel van het onderzoek “Voedselbosbouw in het Deltalandschap” dat mede tot stand is gekomen met een bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Voedselbos de Overtuin

In 2018 gaat Rotterdam Forest Garden Network een nieuw project realiseren in de stad Rotterdam: Voedselbos de Overtuin. In samenwerking met Trompenburg, Moestuinman, en St. Voedselbosbouw NL. krijgt een gedeelte van Trompenburg Tuinen & Arboretum, de Overtuin, een nieuwe invulling als voedselbos. Voedselbos De Overtuin is ruimtelijk opgebouwd uit vier delen, elk met een eigen karakter. In Voedselbos de Overtuin wordt de rijke botanische kennis van Trompenburg gekoppeld aan voedselproductie, ecologische rijkdom en een hoge belevingswaarde. Voedselbos de Overtuin biedt ruimte voor ontmoeting, educatie, recreatie en participatie op het gebied van natuur, voedsel en tuinkunst en vormt daarmee een bijzondere nieuwe aanvulling op het groene palet van Trompenburg.

Update 2020: De eerste fase van de aanleg is afgerond en de tweede fase is in uitvoering. Coöperatie Ondergrond – voortgekomen uit het Rotterdams Forest Garden Netwerk – is de beheerder en ontwikkelaar van het voedselbos en gebruikt Voedselbos De Overtuin als hub in een netwerk van voedselbostuinen in Rotterdam.

Onderzoek Voedselbosbouw in het Deltalandschap van start

Dit voorjaar is het door ons geïnitieerde onderzoek “Voedselbosbouw in het Deltalandschap” van start gegaan. Het onderzoek  is een samenwerking tussen Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek, agrarisch communicatiebureau Voord & Wij en het Rotterdamse Forest Garden Netwerk en  komt tot stand met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het vormt het eerste deel van een gelijknamig project, dat toewerkt naar realisatie op grotere schaal van voedselbossen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Het projectteam onderzoekt de potentie van voedselbossen voor de voedselvoorziening en het landschap van de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Met dit onderzoek willen we verkennen of de lessen die zijn geleerd bij de ontwikkeling van het Voedselbos  Vlaardingen kunnen worden opgeschaald. Het onderzoek stelt vragen aan de orde als: Hoe kan een duurzaam agro-ecologisch voedsellandschap worden ontwikkeld? Wat zijn de sociale en economische dragers van dit landschap? Op welke manier kunnen natuur, recreatie en voedselproductie integraal worden gecombineerd? Wat is de rol van ontwerpende disciplines in de ontwikkeling en realisatie van dit landschap?

Om te onderzoeken hoe voedselbossen kunnen bijdragen in de ontwikkeling van dit landschap inventariseren we belangrijke randvoorwaarden, analyseren we relevante voorbeelden en formuleren we basisprincipes. Daarnaast worden de kansen en mogelijkheden vanuit diverse perspectieven geanalyseerd: landschappelijk/ecologisch, planmatig/juridisch, economisch/productief en sociaal/cultureel. Op regionaal niveau resulteert deze analyse in een kansenkaart, die op lokaal niveau in haalbare modellen wordt vertaald. Reflectie vindt plaats via een klankbordgroep met experts van de Provincie Zuid-Holland, Wageningen Universiteit, St. Voedselbosbouw Nederland, Staatsbosbeheer en LOLA landschapsarchitecten.

Het onderzoek legt de basis voor concrete projecten die in het tweede deel van het project worden uitgewerkt. Daarom worden vanaf het begin boeren en andere stakeholders betrokken in het onderzoek. De bedoeling is om toe te werken naar een of meerdere samenwerkingsverbanden die uitmonden in concrete voedselbosprojecten in de regio.

Nieuwe vooruitzichten

De RFGN website wordt vernieuwd. We zijn bezig de informatie op deze website uit te breiden en vernieuwen. Vanaf nu zal deze ook regelmatiger worden bijgehouden. Parallel hieraan zijn we bezig met een aantal spannende nieuwe projecten. We zijn net begonnen aan het ontwerp voor een voedselbos in Trompenburg en we zijn momenteel bezig met het opzetten van een project gericht op realisatie van voedselbosbouw in de regio. Dat hier behoefte aan is blijkt uit de interesse van boeren in de omgeving, onderwijsinstellingen, beheerders van groene ruimte en van overheden. Binnenkort meer hierover.