Personen

Max de Corte

De wereldproblematiek lijkt te groot en ver weg. Lokaal iets doen is concreet en haalbaar.”

Het was zeven jaar geleden dat Max voor het eerst met voedselbossen in aanraking kwam. Vanuit permacultuur, via moestuinieren specialiseerde hij zich in voedselbossen. “Steeds meer richting low input, high output. De efficiëntie en de winwin-situaties die je daarmee creëert spreekt mij erg aan”. Lees meer over Max

Huib Sneep

Energie toevoegen is een doodlopende weg, wat op kringloop gebaseerd is heeft de toekomst”

Het sleutelprincipe is voor mij: denken in kringlopen. Vanuit mijn achtergrond als boomexpert ken ik de kringloop van een boom die zijn eigen afval weer tot voeding maakt. Dat doet hij door samenwerking met bodemleven en organismen om hem heen. De vergelijking met grondstoffen, organisaties en bouwen is al snel gemaakt. Maar tijdens mijn eerste cursus permacultuur zag ik dat die circulaire denkwijze ook voor landbouw en stedelijk groen heel interessant is. Ik zag mijn kennis van bomen, bodems en groeiplaatsen als het ware op een bredere manier toegepast.” Lees meer over Huib

Paul de Graaf

De aarde is een complex, levend systeem, waar wij onlosmakelijk mee verbonden zijn. Een voedselbos maakt dat concreet en inzichtelijk”.

Een natuurlijk bos, dat toch helemaal doordacht en ontwikkeld is. Al in 2004 raakt Paul als ontwerper geïnteresseerd in het voedselbosconcept na een cursus ecological design en een bezoek aan de beroemde Engelse Forest Garden van Martin Crawford. Toen hij een paar jaar later betrokken raakte bij de stadslandbouwbeweging als mede-oprichter van Eetbaar Rotterdam, nam hij het voedselbos als kansrijk type mee in hun gezamenlijke visie. Daar de realisatie van stedelijke voedselbossen op zich liet wachten, besloot hij in 2012 om dit samen met geestverwanten zelf op te pakken. Lees meer over Paul

Jeroen Hooijmeijer

In een voedselbos klopt alles: diversiteit, hoge productie, evenwicht. En het is doorlopend mooi.”

Als hovenier is Jeroen gewend tuinen aan te leggen die het hele jaar, doorlopend mooi zijn. Maar in landbouw, tuinbouw en schooltuinen wordt nog alleen voor korte termijn geplant, zag hij. Ieder jaar wordt de grond omgeploegd om dan maanden kaal te liggen. Gevoelsmatig zat dat Jeroen niet lekker. Hij raakte geïnteresseerd in alternatieve landbouw, volgde een cursus voedselbossen in 2012. “Bij voedselbossen klopte alles wel. Diversiteit, hoge productie, aldoor mooi en in evenwicht. Dat is gewoon het ding waar ik mee bezig wil zijn.” Lees meer over Jeroen

Bastiaan Rooduijn

“Een voedselbos stelt je ertoe in staat jezelf en je omgeving zowel lichamelijk als geestelijk te voeden.”

Al op vroege leeftijd was Bastiaan gebiologeerd door het leven op aarde. Het leren begrijpen van wat planten, dieren en mensen beweegt, is wat hem zelf beweegt. Via zijn studie Biologie en Natuurbeheer kwam hij in aanraking met de kwetsbaarheid maar ook de veerkracht van natuurlijke ecosystemen. Lees meer over Bastiaan