Aanleg Voedselbos Vlaardingen van start

Afgelopen vrijdag is begonnen met de aanleg van Voedselbos Vlaardingen. De financiering van de aanleg is binnen met bijdragen van het Fonds Schiedam-Vlaardingen, Omgevingsfonds Midden-Delfland en de Uitvoeringsregeling Groen van de Provincie Zuid-Holland. We zijn blij met de erkenning uit het maatschappelijk veld en van de regionale overheid. De beheersovereenkomst met de Groenservice Zuid-Holland is vrijwel rond, en er is groen licht gegeven om te beginnen met de aanleg.

De eerste fase is het grondverzet. Door plaatselijk grond af te graven en dit in terpen op te brengen ontstaan drogere en nattere gedeelten in het gebied. Deze verschillen stellen ons in staat ook grote bomen die graag wat droger staan mee te nemen in het ontwerp en ze dragen bij aan de biodiversiteit. Eind van de week is het grondwerk klaar. Dan kan de bodem zetten tot we gaan aanplanten.

In de planning staan een boomplantdag in maart en aanplantdagen in april.

Meer info over Voedselbos Vlaardingen en het verloop van de aanleg kun je volgen op de website van Stichting Voedselbos Vlaardingen: www.voedselbosvlaardingen.nl

Lezing Voedselbossen in Stad en Land met Wouter van Eck

Moestuinman in samenwerking met Food Forestry Netherlands presenteert:

21 oktober is in Rotterdam om 19.30u een lezing door voedselbos expert Wouter van Eck. Wouter is de voedselbos expert in Nederland en pionier met zijn project in de buurt van Nijmegen: https://www.facebook.com/FoodforestKetelbroek?fref=t

Wanneer: dinsdag 21 oktober om 19.30u (inloop 19.00u)
Waar: in het Lachende Varken – Vlinderstraat 3, Kralingen, Rotterdam
Aanmelden: info@moestuinman.nl 

Kosten: “waarde bepaling achteraf”. 
Je geeft na de lezing een donatie. De hoogte bepaal je zelf. Vond je de lezing helemaal niks, dan betaal je niks. En visa versa!

Basiscursus Voedselbossen

Bij een voedselbos worden ecologische principes van een natuurlijk bos benut om een verrassend grote variatie aan fruit, noten en eetbaar blad te produceren. Een voedselbos is tegelijkertijd een mooie plek, waar mensen, vogels en insecten graag verblijven. Voedselbossen zijn productief zonder schadelijke inputs als kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Eenmaal aangelegd kan ook volstaan worden met weinig beheer. Een (grote) achtertuin is al als voedselbos in te richten, maar ook stadsparken en agrarisch gebied zijn zeer geschikt.

In deze basiscursus leer je hoe je belangrijke inhoudelijke kennis kunt benutten in de praktijk. Je maakt kennis met de geheimen van een succesvol voedselbos, leert hoe je inspeelt op plaatselijke omstandigheden en wat passend beheer is. Ook komt informatie over veel bijzondere plantensoorten aan bod.

Deze cursus wordt gehouden in Rotterdam. De exacte locatie voor de donderdag avonden wordt later bekend gemaakt.
De bijeenkomsten op zondag vinden plaats op Voedselbos Kralingen en Voedselbos Schiebroek Noord.

De basiscursus kost 200,– euro voor vijf bijeenkomsten (inclusief koffie/thee en certificaat).
Er kunnen maximaal 15 mensen deelnemen.

De docenten
Wouter van Eck &  Xavier San Giorgi

Cursusdagen
Donderdag 6, 13 en 20 november 2014 van 19:30 tot 22:00
Zondag 16 en 23 november van 14.30 tot 17:00 uur

Aanmelden en meer informatie:
info@moestuinman.nl

De Basiscursus Voedselbossen wordt georganiseerd door Food Forestry Netherlands en Moestuinman

Voedselbos Vlaardingen

Op deze locatie net buiten Vlaardingen wordt een randstedelijke forest garden gerealiseerd. De onderhandelingen over een gebruikscontract met de GZH zijn nagenoeg rond evenals de fondsenwerving. We zullen dit najaar met het  grondwerk te beginnen en begin volgend jaar met de aanplant van bomen en houtachtigen. Volg de website voor meer info.

Forest Garden Schiedam

Op Boerderij Landvreugd, één van de projectlocaties van de Schiedamse stichting Voedselbanktuinieren, is in april 2014 een forestgarden aangelegd. Na enkele maanden  van ontwerpen en het juiste sortiment kiezen is de strook grond  aangeplant.

Ter voorbereiding is in het najaar van 2013 een deel van de zwaar met kweekgras begroeide bodem afgedekt met karton. Twee maanden na aanleg is er een geringe druk van terugkomend kweekgras.

De tuin is zowel bedoeld voor de productie van eetbare gewassen als voor demonstratie. De initiatoren zijn Holger Breek, Jeroen Hooijmeijer, Li An Phoa en Huib Sneep.

Voedselbos Kralingen

Zou het niet prachtig zijn als we de openbare ruimte van Rotterdam en omgeving vergroenen op een duurzame manier en dat het aangelegde groen ook nog eetbaar is, weinig onderhoud vereist en nog generaties meekan?

Het 'officiele' aanplantmoment

Vanuit deze gedachte is de vrijwilligers werkgroep Voedselbos Kralingen ontstaan. Zo’n 18 vrijwilligers werken momenteel aan het verwezenlijken en het bekend maken van het Voedselbos (800m2). Het Voedselbos is op 15 december 2013 aangelegd in het park de Nieuwe Plantage, in de wijk Kralingen (het park is gelegen tussen de Oudedijk en Weteringstraat ter hoogte van de Jericholaan, klik hier

 Meer info hier.