Jeroen Hooijmeijer

In een voedselbos klopt alles: diversiteit, hoge productie, evenwicht. En het is doorlopend mooi.”

Als hovenier is Jeroen gewend tuinen aan te leggen die het hele jaar, doorlopend mooi zijn. Maar in landbouw, tuinbouw en schooltuinen wordt nog alleen voor korte termijn geplant, zag hij. Ieder jaar wordt de grond omgeploegd om dan maanden kaal te liggen. Gevoelsmatig zat dat Jeroen niet lekker. Hij raakte geïnteresseerd in alternatieve landbouw, volgde een cursus voedselbossen in 2012. “Bij voedselbossen klopte alles wel. Diversiteit, hoge productie, aldoor mooi en in evenwicht. Dat is gewoon het ding waar ik mee bezig wil zijn.”

Toen Paul hem vroeg om mee te denken over de aanleg van een voedselbos in de regio, was hij direct om en werd een van de vier oprichters van RFGN. Jeroen’s inbreng is praktisch en uitvoerend: hij werkt op locatie, houdt altijd het onderhoud in de gaten en beschikt over een zeer grote plantenkennis. In zijn dagelijks werk gebruikt hij de voedselbosprincipes continu. Als hovenier verwerkt hij overal leefbare, eetbare beplanting: bij scholen, tuinen en in parken of gewoon een walnotenboom in het gemeentelijk plantsoen.

Voor Voedselbossen ziet Jeroen een rol in het verbinden van natuur, landbouw en recreatie. De randen van de stad, tussen boeren, stad en natuur in, zijn dan ook de ideale plekken voor Voedselbossen. Van de vier is Jeroen degene die zich het meest voor ‘echte landbouw’ interesseert. ‘’Het liefst zie ik dat we een boerderij van 50 hectare omvormen tot een even groot Voedselbos met vee. Daarover met elkaar denken, doe ik graag.”

Onze kijk op voedselteelt moet anders, vindt Jeroen. Hoe meer hij van voedselbosprincipes leerde, hoe meer de conventionele landbouw hem ging tegenstaan. En hoe meer tegenstellingen hij zag tussen de landbouw, natuur en natuurbeheer. “Tachtig procent van onze voeding bestaat nu uit eenjarige gewassen. We kunnen veel meer van vaste planten en bomen eten, en ons vee heel anders houden. Waarom zou je varkens geïmporteerde soja voeren, als je ze ook in een Voedselbos kunt laten eten van eikels en kruiden?”