Huib Sneep

Energie toevoegen is een doodlopende weg, wat op kringloop gebaseerd is heeft de toekomst”

Het sleutelprincipe is voor mij: denken in kringlopen. Vanuit mijn achtergrond als boomexpert ken ik de kringloop van een boom die zijn eigen afval weer tot voeding maakt. Dat doet hij door samenwerking met bodemleven en organismen om hem heen. Dit vergelijking met grondstoffen, organisaties en bouwen is al snel gemaakt. Maar tijdens mijn eerste cursus permacultuur zag ik dat die circulaire denkwijze ook voor landbouw en stedelijk groen heel interessant is. Ik zag mijn kennis van bomen, bodems en groeiplaatsen als het ware op een bredere manier toegepast.”

Tijdens die cursus leerden Huib en Max elkaar kennen. Zij zeiden tegen elkaar ‘wat als we deze kennis nou eens in de stedelijke omgeving toe weten te passen?’ Dat doen zij nu met RFGN.

Huib is actief als boom- en groenexpert in de meest brede zin van het woord. Hij verbindt zich graag als strategisch adviseur aan innovatieve projecten. Zijn drijfveer om met RFGN te werken is de overtuiging dat alles wat op kringloop gebaseerd is, de toekomst heeft. “Alles waar meer energie in moet dan eruit komt, is een doodlopende weg”, stelt hij. En dat geldt ook voor de huidige stedelijke beplanting. Die gedijt alleen met wekelijks grasmaaien, regelmatig schoffelen en bemesten, steeds nieuwe planten. “Dat is niet houdbaar. Een evenwichtig ecosysteem is dat wel.”

“Het is heel mooi om de afzonderlijke stukjes kennis tot een goed, solide plan te maken zonder dat er één aspect dominant is. Te vaak zie ik ontwerpen die prachtig zijn maar niet werken in de praktijk. Of andersom. Wij komen tot een werkelijk uitgebalanceerd ontwerp en daar krijg ik veel energie van.”

Op het gebied van beheer – over het algemeen gezien als een dure, lastige post op de gemeentebegroting – ziet Huib grote potentie voor voedselbossen. Op een wijze waarin burgers, derden en boeren zich aan een gebied verbinden en er de vruchten van plukken. “Dan zie je openbaar groen niet meer als duur en problematisch, maar als iets dat de waarde van een terrein enorm vergroot.”