Diensten

Sinds 1 januari 2020 is Rotterdams Forest Garden Netwerk niet meer actief als professioneel samenwerkingsverband, maar gaat verder als informeel netwerk van locaties en experts. De nieuw opgerichte Coöperatie Ondergrond werkt samen met Stichting Voedselbos Vlaardingen verder aan een groeiend netwerk van voedselbossen in Rotterdam en in Nederland, en kan u verder helpen als u gebruik wil maken van onderstaande diensten

RFGN biedt ontwerp, aanleg en onderhoud van voedselbossen op elk schaalniveau. Voor uiteenlopende opdrachtgevers: gemeentes, recreatieschappen, Provincies en natuur- en landschapsbeheerders. Maar evengoed voor boeren, non-profit organisaties en particulieren. RFGN werkt in parken, landbouw- en recreatiegebieden, erven, braakliggende terreinen of in privétuinen. Bijna alles is mogelijk.

De vier experts met verschillende achtergronden bieden samen een compleet pakket: van financiering regelen en projectplannen schrijven tot landschapsontwerp en coördinatie van uitvoering.

Het dienstenpakket gaat verder dan ontwerp en aanleg. Ook invulling geven aan het beheer van een nieuw voedselbos hoort erbij. Want vanzelfsprekend is dat anders dan de gangbare hovenier gewend is. Ook het opleiden van groenwerkers, en begeleiden van vrijwilligers in dit natuurlijk beheer, of het organiseren van participatief onderhoud in sociale projecten behoort tot de expertise van de RFGN. En over de financieringsmogelijkheden, exploitatie en/of onderhoud denken we graag mee.

Educatie is een onmisbaar onderdeel van RFGN. “We laten zien dat een onconventionele, schijnbaar spontaan ontwikkelende tuin of park ook heel boeiend en nuttig is, en veel kan opleveren.” RFGN zet haar specifieke kennis en ervaring op alle vlakken graag in. “Met z’n vieren zorgen we voor een ontwerp dat op natuurlijke wijze beheerd kan worden. We maken een gedegen plan van aanpak, een heldere projectvisie, en garanderen een succesvolle uitvoering, dankzij een enorme plantenkennis en ruime ervaring in de praktijk.”

Voedselbossen zijn ontworpen op basis van natuurlijke systemen maar worden aangelegd door en voor de mens. Een voedselbos weerspiegelt daarmee ook veranderende ideeën in onze samenleving over de natuur, over recreatie en over landbouw.

In het ontwerp houdt RFGN daarom rekening met de sociale en culturele context. De verwachtingen die mensen hebben van groen in de leefomgeving, maar ook de plaats van het voedselbos in de (stedelijke) leefomgeving.

We denken na over toegankelijkheid, over hoe het voedselbos eruitziet op verschillende momenten in haar ontwikkeling en over hoe we omwonenden en geïnteresseerden kunnen betrekken in de ontwikkeling en het beheer van het voedselbos. Het wordt ontworpen en op maat gemaakt voor de lokale context. Op die manier past het in de lokaal beschikbare ruimte, tijd, sociaal kapitaal en natuurlijk ook financieel kapitaal.

Waarom een Voedselbos?
Van oudsher spelen circulaire principes en het denken in kringlopen nauwelijks een rol in openbaar groen. RFGN past juist deze principes toe in stedelijk groen en in grote randstedelijke groengebieden, waar natuur belangrijk is. Voedselbossen maken het monotone openbaar groen levendig en interessant, voor zowel mensen en dieren, als insecten en micro-organismen. Niet als een dicht bos, maar een eetbaar park vol planten en kruiden.

Het beheer van een Voedselbos maakt het voor gemeenten en groen- en natuurbeheerders echt interessant. Want groen wordt over het algemeen gezien als een dure, lastige post op de gemeentebegroting. En juist daarom is het natuurlijk beheer, waarin burgers, derden en boeren zich aan een gebied verbinden, zo’n mooie oplossing. Een werkwijze waarin de burgers van ‘hun’ bos de vruchten plukken, maar ook de takken, hooi en hout weer benutten.

Openbaar groen is dan niet een kostenpost, maar een bron: een systeem dat de waarde van het gebied enorm vergroot.