Alle berichten van Jeroen Hooijmeijer

Jeroen Hooijmeijer (Rotterdam, 1978) heeft meer dan 10 jaar ervaring als hovenier en groenbeheerder, en werkt op dit moment op educatieve tuin Vreelust te Rotterdam. Met zijn een eigen bedrijf in oprichting, De Snoepjestuin, richt hij zich op het aanleggen en beheren van tuinen of groene plekken met eetbare beplanting. Overdracht van kennis en ervaring is een belangrijk aspect in zijn werk. Hij heeft een bijzondere interesse in voedselbossen en wil graag aantonen dat voedsel productie en behoud van biodiversiteit goed samengaan.

Voedselbos Vlaardingen

Op deze locatie net buiten Vlaardingen wordt een randstedelijke forest garden gerealiseerd. De onderhandelingen over een gebruikscontract met de GZH zijn nagenoeg rond evenals de fondsenwerving. We zullen dit najaar met het  grondwerk te beginnen en begin volgend jaar met de aanplant van bomen en houtachtigen. Volg de website voor meer info.